НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ

Eвропейски проект

Фирма ВИБРОБЕТОНСТРОЙ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

 

Номер на договора за безвъзмездна помощ:BG-RRP-3.004-0850-C01.

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение:с.Новоселци (общ. Видин)

 

Обща цел: Постигане на устойчив растеж и развитие на „ВИБРОБЕТОНСТРОЙ“ ЕООД, чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието.

 

Обща стойност на разходите: 355 765.48лв., от които 177 882.74лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.