ПАВАЖ

Паваж Паваж Паваж

Паваж вълна
Размер: 20/12/6 см.
Брой в m2: 36

Паваж бехатон
Размер:
Брой в m2: 35

Паваж
Размер:
Брой в m2: 18

Паваж Паваж

Паваж
Размер: 20/10/6 см.
Брой в m2: 50

Паваж
Размер: 10/10/6 см.
Брой в m2: 100