ПАВАЖ

Паваж Паваж Паваж

Паваж вълна
Размер: 20/12/6 см.
Брой в m2: 36

Паваж бехатон
Размер: 16/20/6 см. /8 см.
Брой в m2: 35

Паваж
Размер:
Брой в m2: 18

Паваж Паваж Паваж

Паваж
Размер: 20/10/6 см.
Брой в m2: 50

Паваж
Размер: 10/10/6 см.
Брой в m2: 100

Паваж Колор микс
Размер: 7/14 14/14 21/14 см.
Брой в m2:

Паваж Паваж

Паваж
Размер: 20/30/6 см.
Брой в m2: 16,66

Паваж
Размер: 20/20/6 см. /8 см.
Брой в m2: 25