ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Как да изчислите дълбочината на основата преди настилка?

Преди да започнете работа по полагането на настилката трябва да се изчисли дълбочината на основата, за да се получи желания краен резултат. Изчисляване на профила на настилката от павета или тротоарни плочки:
Долна уплътнена основа 20-30 cм.
+ горна уплътнена основа 20-30 cм.
+ хастар, носеща основа 4-6 cм.
+ височина на настилката 5-14 cм.
– 1 cм. (слягане при вибриране)
=височина на готовата повърхност 48-79 cм.
От особена важност е осигуряването на добро дрениране на настилката, както на повърхността, така и на основата. За отвеждане на повърхностните води следва да се предвиди наклон от 2-2,5%.

Полагане на павета, етапи

Очертаване на избраното място за полагане на паветата.
Изнасяне на излишното количество земна маса
Изграждане на долен и горен носещ слой от трошен камък – фракция 0/63мм. и 0/18мм. Трамбоване на слоя.
Полагане на пясъчна възглавница. Преди нейното полагане по дължина се поставят метални водачи (майки). Излишното количество пясък се премахва с помощта на мастар, до нивото на майките.
Премахване на майките, запълване и изравняване на мястото, където са били поставени.
Редене на паветата. За да не се наложи да се режат впоследствие е важно паветата да започнат да се подреждат под прав ъгъл. Фугата между тях трябва да е минимум 5мм. За ограничител може да използвате бордюр.
Фугирането на настилката се осъществява с пясък – фракция 0-2мм. При помитането на настилката, пясъка задължително трябва да бъде сух.
Измитане на излишния пясък и поливане на паветата с вода.

Етапи на полагане на бетонови бордюри

Подготовка на основата. Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да не се получат впоследствие пропадания. Основата за полагане на бордюри може да бъде подготвена чрез насип или изкоп.
Изчисляване дълбочината на изкопа:
Долна уплътнителна носеща основа от трошен камък – фракция 0/63мм. – 20 – 30см.
+ Горна уплътнeна носеща основа от трошен камък – фракция 0/18мм. – 20 – 30см.
+ Пясъчна възглавница – фракция 2/5 мм. Или 4/7мм. – 3 – 5см.
+ Височина на настилката – 5 -14 см.
- 1см. (слягане при вибриране)
= Височина на готовата повърхност 47 – 79 см.
Изкопа трябва да бъде 30 см. По-широк от предвидената за настилане повърхност.

Основен етап:
Повърхността на вече оформеното легло трябва да се натоварва равномерно.
Повърхността на бордюрите, която ще бъде в контакт се навлажнява
Бордюрите се полагат върху бетонен фундамент от земновлажен дренажен бетон. Приблизително 1/3 от височината на бордюрното блокче, трябва да се закрепи в дренажния бетон.
Трябва да се предвиди поява на фуги, вследствие разширение между съседни блокове. За целта при полагането на бордюрите те трябва да бъдат фугирани. Преди запълване, фугите трябва да бъдат поне 5 мм., а след запълване могат да стигнат до 10 мм.
Нивелиране и отвесиране
След полагането на бордюра страничната бетонна опора трябва да бъде възстановена, за постигане на добра връзка с основата на леглото. След полагането му, бетонът следва да бъде уплътнен.

Защо да изберем бетонови изделия?

Бетонът е познат като строителен материал от преди повече от две хилядолетия. Той е и един от най-произвежданите строителни материали в света. Причината за това може да се търси в неговия естествен произход и в огромната му устойчивост. И днес можем да се възхищаваме, например на Пантеона в Рим, построен преди 2000 години от бетон. Бетонът е естествен продукт – смес от вар, цимент и вода, с инертни материали пясък или чакъл. Поради факта, че бетонът се произвежда от природни материали, той притежава свойствата на естествен продукт – при топлина материалът леко се разширява, а при студ се свива. Доказателство, че той метафорично казано „живее”, се вижда от патината, която с течение на времето се образува по изделията от бетон, което придава на материала по-благороден и естествен вид. Бетонът е екологичен строителен материал, който при производство и употреба не замърсява околната среда и изцяло може да бъде рециклиран.

Предимства на бетоновите изделия

Бетоновите изделия се характеризират с висока устойчивост на замръзване, лесно почистване и дълъг живот. Те издържат дори и на най-високите температури. Запазването на едрозърнестата структура, както и високата устойчивост, предотвратяваща пукнатини и деформации, са други свойства, характерни за бетона.