БЕТОННИ ТУХЛИ

Бетонни тухли Бетонни блокчета Бетонни блокчета

Бетонни тухли
Размер: 6/12/24 см.
Брой в m2: 0.00

Бетонни блокчета
Размер: 20/40/20 см.
Брой в m2: 12.5

Елемент за колона
Размер: 24/24/20 см.
Брой в m2: 0.00

Бетонни блокчета Бетонни блокчета Бетонни блокчета

Бетонни блокчета
Размер: 12,5/50/20 см.
Брой в m2: 10

Бетонни блокчета
Размер: 15/50/20 см.
Брой в m2: 10

Бетонно блокче декоративно
Размер: 15/40/20 см.
Брой в m2: 12.5

Бетонни блокчета Бетонни блокчета Бетонни тухли

Бетонна колонка за зид
Размер: 25/25/20 см.
Брой в m2: 0.00

Бетонни блокчета
Размер: 25/40/20 см.
Брой в m2: 0.00

Бетонни тухли
Размер: 12.5/50/19 см.
Брой в m2: 0.00

Бетонни блокчета Бетонни тухли Бетонни тухли

Бетонна колонка за зид
Размер: 25/30/20 см.
Брой в m2: 0.00

Бетонна тухла декоративна
Размер: 20/40/20 см.
Брой в m2: 0.00

Бетонна тухла декоративна
Размер: 20/40/20 см.
Брой в m2: 0.00

Бетонни блокчета

Декоративна колонка
Размер: 25/30/20 см.
Брой в m2: 0.00